Wat je nog niet wist over passief wonen

Lage-energiewoning, BEN-woning, passiefhuis… Allemaal termen die je vaak hoort. Maar wat is precies het verschil tussen die drie? Lees hier alles over passief wonen.

Wat is een E-peil?

Sinds de energieprestatieregelgeving (EPB) is ingevoerd, moeten alle woningen in ons land aan energiezuinige regels voldoen. Bij de bouw van een huis moet de energieprestatie van dat gebouw gekend zijn én onder bepaalde maximumwaarden vallen. Dat zogenoemde E-peil is dus de energiescore van een gebouw en verwijst naar de hoeveelheid energie die je, bovenop de energie die je huis zelf genereert (met zonnepanelen, een warmtepomp…), nog nodig hebt om je woning en je water te verwarmen. De grootte van je E-peil hangt af van veel zaken: de thermische isolatie en luchtdichtheid van je huis, maar ook de compactheid, oriëntatie en bezonning. Daarnaast spelen ook de vaste installaties (voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) van het gebouw mee. Sommige bouwheren, architecten en bouwfirma’s gaan nog een stap verder. Zij pakken uit met passieve huizen, lage-energiewoningen en BEN-woningen.

Wat is een lage-energiewoning?

Bert Vanderwegen, technisch adviseur bij Passiefhuis-Platform vzw: “Een lage- energiewoning is een woning die energiezuiniger is dan de bouwstandaard (die nu vastligt op E-peil 60 oftewel E60). In de loop der jaren is de bouwstandaard steeds strenger geworden en is ook de definitie voor een lage-energiewoning mee opgeschoven en selectiever geworden. Vijf of tien jaar geleden was een lage-energiewoning dus niet hetzelfde als vandaag.”

Wat is een passiefhuis?

Bert: “Wij vinden het belangrijk om in drie stappen te werken. Eerst moet je ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk energie nodig hebt om in een huis te wonen. Pas dan heeft het volgens ons zin om de tweede stap te zetten: hernieuwbare energie gebruiken, zoals zonnepanelen of warmtepompen, om je huis te verwarmen en te verlichten. Pas als die mogelijkheid uitgeschakeld is, kun je in stap drie fossiele brandstoffen inschakelen. Een passiefhuis is een woning waar de focus ligt op stap één en die dus zeer weinig energie verbruikt. Er zijn drie criteria. De netto energiebehoefte voor verwarming mag niet hoger zijn dan 15 kWh per m² per jaar. Er is een heel hoge luchtdichtheid en de kans op oververhitting is lager dan 5 procent. Concreet betekent dit: huizen met een goed geïsoleerde bouwschil en een goed gecontroleerde ventilatie.”

Wat is een bijna-energieneutrale woning?

“Dat is een term die opgelegd werd door Europa. Tegen 1 januari 2021 moet elke nieuwbouw in België een BEN-woning zijn, maar de regio’s kunnen zélf invullen waar die ‘bijna’ op slaat. Voor Vlaanderen, bijvoorbeeld, heeft een BEN-woning een E-peil van 30 (bij een standaardwoning ligt de norm op 60). Het is goed dat het E-peil stelselmatig verstrengt. Maar wij vinden het een verkeerd signaal om alle middelen om dat lage peil te bereiken als gelijkwaardig te beschouwen. Energieverbruik compenseren met technieken is niet hetzelfde als energie besparen. Volgens de Vlaamse definitie van BEN hoef je niet te investeren in doorgedreven isolatie en luchtdichtheid. Zo kan de netto-energiebehoefte voor verwarming nog altijd vrij hoog liggen. Voor BEN wordt immers opgelegd dat die niet meer mag bedragen dan 70 kWh/m² per jaar. In een passieve woning is deze slechts 15 kWh/m² per jaar. Het is dus mogelijk dat je nog steeds extreem veel energie verbruikt voor verwarming als je in een BEN- woning woont, ook al komt die energie van zonnepanelen of een warmtepomp. Wat is bovendien het verbeteringspotentieel van een gebouw met een matige bouwschil waar alle hernieuwbare technieken al geïnstalleerd zijn? Een passieve woning, daarentegen, doorstaat de tand des tijds. Daarom heeft men in Brussel gekozen voor de passiefstandaard als nieuwbouwstandaard vanaf dit jaar, met een correctie voor minder compacte en minder gunstig gelegen wooneenheden. In Wallonië worden plannen gemaakt om vanaf 2017 de passiefstandaard en het Brusselse model te volgen.”

Meer weten? Surf dan voor Vlaanderen naar www.energiesparen.be, voor Brussel naar www.maisonenergiehuis.be en voor Wallonië naar www.energie.wallonie.be.

Bron: Feeling Wonen | Tekst: Leen Creve | Foto’s: 1. Yannick Milpas | 2. Peter Schoemans en Siska Loraine (styling) | 3. Sarah Van Hove